Giấy Phép Môi Trường Là Gì? Hồ Sơ, Quy Trình Đề Nghị Cấp Giấy Phép Môi Trường

giấy phép môi trường là gì

Trong một số hoạt động hiện nay, việc có giấy phép môi trường là không thể thiếu. Nhưng giấy phép môi trường là gì, tại sao lại quan trọng, cũng như khi nào cần thiết phải thực hiện thủ tục làm giấy phép môi trường và xin giấy phép môi trường ở đâu? Nếu bạn đang tìm hiểu vấn đề này hãy cùng Openmagazine theo dõi thông tin ngay bên dưới.

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một loại văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản pháp lí cho tổ chức/cá nhân có hoạt động sản xuất- kinh doanh-dịch vụ được phép xả chất thải sản xuất ra môi trường bên ngoài, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ các nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu và điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật. (Được trích dựa theo Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020).

định nghĩa giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng và có tính pháp lý cao trong quá trình quản lý, theo dõi, kiểm tra, và thanh tra các hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến các giai đoạn triển khai dự án (bao gồm xây dựng, vận hành thí điểm, và vận hành thương mại), cũng như trong quá trình vận hành các cơ sở sản xuất, dịch vụ, và thiết bị. Tầm quan trọng của giấy phép môi trường đối với môi trường là không thể phủ nhận. Do đó, việc xin giấy phép môi trường là bước quan trọng để đảm bảo rằng mọi hoạt động sản xuất, vận hành, và xây dựng không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Mái Tôn Đúng Chuẩn Kỹ Thuật Mới Nhất

Những đối tượng cần phải có giấy phép môi trường

Các tổ chức và dự án dưới đây đều yêu cầu có giấy phép môi trường. (Trích theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020):

 1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III với phát sinh nước thải, bụi, và khí thải:
  • Dự án phải có khả năng xử lý nước thải, bụi và khí thải một cách hiệu quả theo yêu cầu môi trường.
  • Quản lý chất thải nguy hại phải tuân thủ quy định khi dự án đi vào vận hành chính thức.
  • Trong trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, có thể được miễn giấy phép môi trường.
 2. Dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, khu sản xuất, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp đã hoạt động trước ngày 01/01/2022 với những tiêu chí môi trường tương tự như đối tượng 1:
  • Các dự án và cơ sở này cũng phải đảm bảo xử lý nước thải, bụi, và khí thải theo các yêu cầu môi trường.
  • Quản lý chất thải nguy hại theo quy định khi hoạt động chính thức.
  • Tất cả đều cần có giấy phép môi trường để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường.

các đối tượng cần giấy phép

Thời hạn của giấy phép môi trường được bao lâu?

Bảng Quy Định Thời Hạn Giấy Phép Môi Trường Theo Luật Bảo Vệ Môi Trường (Điều 40)

Căn Cứ Đối Tượng Được Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Môi Trường Thời Hạn
Điểm a khoản 4 tại Điều 40 Luật Bảo vệ Môi Trường Dự án đầu tư nhóm I 07 năm
Điểm b khoản 4 tại Điều 40 Luật Bảo vệ Môi Trường Cơ sở sản xuất, khu kinh doanh, khu dịch vụ, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I 07 năm
Điểm c khoản 4 tại Điều 40 Luật Bảo vệ Môi Trường Đối tượng không thuộc các quy định tại điểm a và điểm b dựa trên khoản 4 tại Điều 40 Luật Bảo vệ Môi Trường 10 năm

Thời hạn của giấy phép môi trường có thể được rút ngắn dưới sự đề xuất của chủ thầu xây dựng, chủ dự án đầu tư, chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp (gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

thời hạn của giấy phép môi trường

Sau khi giấy phép môi trường hết hạn và sau một khoảng thời gian quy định, cần phải làm mới giấy phép môi trường. Đối với các dự án có mức độ nguy hiểm cao hơn, thời hạn cấp phép có thể ngắn hơn, đồng nghĩa với việc cần ngừng hoạt động hoặc làm mới giấy phép theo quy định (Xem thêm Khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ Môi Trường năm 2020).

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ In Tem Kim Loại Chất Lượng Nhất Hiện Nay

Hồ sơ và quy trình tự đề nghị cấp giấy phép môi trường

Tìm hiểu chi tiết về hồ sơ và trình tự đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo quá trình xin giấy phép diễn ra mạch lạc và đúng quy định, từ đó giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động của mình một cách an toàn và bền vững.

Hồ sơ tự đề nghị cấp giấy phép môi trường

Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm:

 • Thư chính thức đề nghị cấp giấy phép môi trường;
 • Báo cáo chi tiết về đề xuất cấp giấy phép môi trường;
 • Các tài liệu pháp lý khác liên quan đến dự án của chủ đầu tư, cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Hồ sơ đề nghị đăng ký giấy phép

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Bếp Ga Mini An Toàn, Hiệu Quả Tại Nhà

Quy trình tự đề nghị cấp giấy phép môi trường

Quy trình Cấp Giấy Phép Môi Trường cho Dự Án và Cơ Sở:

Bước 1: Nộp Hồ Sơ Đề Nghị Ban Đầu

Chủ dự án đầu tư, chủ thầu cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến những cơ quan có thẩm quyền (Trong đó gồm có Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh/huyện, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Hồ sơ của chủ đầu tư có thể được gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc gián tiếp qua bản điện tử gửi đến hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Bước Tiếp Nhận và Kiểm Tra Hồ Sơ Tổng Quát

Lúc này Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ. Cơ quan sẽ công khai nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, ngoại trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thực tế thông tin dự án và tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

quy trình đăng ký giấy phép

Bước 3: Lấy Ý Kiến

Trường hợp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi: Cần lấy ý kiến bằng văn bản và đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi.
Trường hợp nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp: Cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ thầu, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, địa điểm kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước khi cấp giấy phép bảo vệ môi trường.

Bước 4: Tiến Hành Cấp Giấy Phép Môi Trường Cho Các Doanh Nghiệp Đủ Điều Kiện

Cơ quan cấp giấy phép môi trường thực hiện quy trình cấp giấy phép cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện. Thông báo kết quả có thể được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc hình thức gián tiếp là gửi bản điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến dựa theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Bên cạnh đó, nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn về giấy phép môi trường, tư vấn giấy phép xả thải vào nguồn nước. Có thể tìm đến các đơn vị chuyên về môi trường như Poly Green, tại đây bạn sẽ được tư vấn tất cả các vấn đề về môi trường, dịch vụ đánh giá tác động môi trường. Để có thể xin cấp giấy phép từ cơ quan chức năng, nhằm đảo bảo hoạt động kinh doanh được thuận lơi.

Vậy là bài viết trên đã chia sẻ toàn bộ hướng dẫn về giấy phép môi trường là gì, hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi tin rằng với những thông tin này, doanh nghiệp có thể tự tin nghiên cứu và giải quyết mọi thách thức trong quá trình xin cấp giấy phép môi trường.

Xem thêm: Các Đơn Vị Lắp Đặt Màn Hình LED Uy Tín Chất Lượng Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...