Chính sách bảo mật

OSTG, Inc., bao gồm các trang web trên mạng ostg.com, slashdot.org, sourceforge.net, freshmeat.net, thinkgeek.com, itmanagersjournal.com, slashcode.com, linux.com, animationfactory.com, gifworks.com, mediabuilder.com, postcardmaker.com, 3dtextmaker.com, NewsForge.com, geocrawler.com và devchannel.org (“OSTG Sites”), cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng của OSTG Sites. Tại OSTG, chúng tôi dự định sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiểm soát nhất có thể qua thông tin cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu đăng ký. Là một phần của hoạt động bình thường của OSTG Sites, chúng tôi thu thập thông tin từ bạn. Tuyên bố Bảo mật này mô tả thông tin chúng tôi thu thập được về bạn và cách thông tin đó có thể được sử dụng.

Thông tin Thu thập thông qua các trang web OSTG

OSTG sẽ theo dõi các tên miền mà từ đó mọi người ghé thăm OSTG Sites để có được dữ liệu tổng hợp có thể được phân tích theo các xu hướng và số liệu thống kê. Theo các điều khoản của Bản tuyên bố về quyền riêng tư, OSTG có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp tích lũy cho một số mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích tiếp thị, đánh giá các dịch vụ của OSTG và lập kế hoạch kinh doanh.

Hiện tại, OSTG sử dụng thông tin cá nhân làm cơ sở để thông báo cho người dùng, và để thực hiện các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng quản lý OSTG Sites (“Điều khoản”). Nói chung, tên người dùng, địa chỉ email, và bất kỳ thông tin bổ sung nào mà người dùng có thể chọn để đăng được công khai trên OSTG Sites. Khi người dùng tự nguyện và công khai tiết lộ thông tin cá nhân có thể chứa Dữ liệu đăng ký, như được định nghĩa trong Điều khoản, hoặc nếu không đăng thông tin cá nhân kết hợp với nội dung phải tuân theo giấy phép, thông tin cá nhân đó sẽ nhất thiết phải được tiết lộ theo các điều khoản của giấy phép hiện hành. Ví dụ về việc tiết lộ như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng như là một phần của một thông điệp được đăng lên một diễn đàn thông báo công khai,

OSTG có thể tiến hành các cuộc điều tra hoặc các nghiên cứu khác về cơ sở người dùng và cách sử dụng của nó cho mục đích tiếp thị và lập kế hoạch. Tham gia vào các cuộc khảo sát như vậy là tùy chọn của người dùng, nhưng OSTG có quyền bảo vệ quyền tiến hành các cuộc điều tra bắt buộc trong tương lai. Đối với thông tin thu được từ các cuộc điều tra hoặc nghiên cứu đó, và trong trường hợp các phản hồi phải được tiết lộ công khai, người dùng sẽ được thông báo tại thời điểm họ tham gia cuộc khảo sát và OSTG sẽ chỉ tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của mình chứ không phải thông tin cá nhân xác định bất kỳ cụ thể cá nhân. Bất kể các điều đã nói ở trên, trong trường hợp các cuộc điều tra cho phép người dùng gửi ý kiến ​​bằng văn bản, và OSTG khuyên người sử dụng về khả năng tiết lộ thông tin đó vào thời điểm họ tham gia cuộc khảo sát, OSTG có quyền tiết lộ thông tin văn bản do bất kỳ người dùng nào cung cấp thông qua cuộc khảo sát như vậy , miễn là không có thông tin cá nhân xác định người dùng đó được tiết lộ. Các trường hợp OSTG sẽ công khai tiết lộ thông tin tổng hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chia sẻ kết quả khảo sát với dân số trang web, cung cấp dữ liệu cho các nhà quảng cáo OSTG về sở thích người dùng và / hoặc nhân khẩu học, lập kế hoạch kinh doanh và công khai hóa dữ liệu sử dụng tổng thể trong truyền thông báo chí.

Bánh quy

OSTG sử dụng “cookies” để cung cấp cho người dùng thông tin phù hợp. Một “cookie” là một phần của dữ liệu mà một trang web khi truy cập bởi người dùng gửi đến trình duyệt của người dùng đó, lần lượt có thể lưu trữ phần tử đó trên ổ cứng hoặc bộ nhớ của người dùng. OSTG sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn cho người dùng của OSTG Sites; bất kỳ cookie nào được gửi bởi OSTG sẽ được đánh dấu sao cho chúng chỉ có thể được truy cập bởi OSTG Sites tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Tuy nhiên, theo lựa chọn của mình và với chi phí duy nhất và trách nhiệm của mình, bất kỳ người dùng nào cũng có thể chặn hoặc xóa cookie khỏi ổ cứng của họ. Tuy nhiên, bằng cách vô hiệu hóa cookie, một số tính năng và chức năng của trang web có thể không còn hoạt động bình thường nữa.

Thông báo khác

Để thực hiện hoặc thi hành các Điều khoản, OSTG có thể sử dụng địa chỉ e-mail do người dùng cung cấp để liên lạc với người dùng trên cơ sở cá nhân. OSTG sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cá nhân cho các bên thứ ba không liên quan mà không công bố công khai.

Liên kết với các trang web khác

Trang web OSTG chứa liên kết đến các trang web khác, dù thuộc sở hữu hay kiểm soát bởi các chi nhánh của OSTG, hoặc các bên thứ ba không liên quan. Xin lưu ý rằng các chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với các chính sách bảo mật của OSTG Sites. OSTG không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật và thông lệ của bất kỳ trang web được liên kết nào. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn có thể truy cập.

Sự lựa chọn

Email “Chọn tham gia”

Người dùng có thể “chọn tham gia” để nhận thông báo trang web, bản tin hoặc thông tin khác qua email. Người dùng có thể tự loại bỏ các dịch vụ đó theo ý của mình. Bất kỳ email nào được gửi đến danh sách “chọn tham gia” sẽ bao gồm các chỉ dẫn về cách người dùng có thể tự xoá mình khỏi danh sách hoặc URL nơi người dùng có thể tìm thấy chỉ dẫn như vậy.

Hiển thị hồ sơ

Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân của người dùng có thể được hiển thị công khai thông qua hiển thị tiểu sử của người dùng. Trong những trường hợp như vậy, người dùng có quyền chọn không tham gia công khai hiển thị thông tin cá nhân của họ, bao gồm địa chỉ e-mail. Người dùng cũng có thể tranh thủ kỹ thuật này khi đưa ra ý kiến ​​về một số trang web OSTG nhất định. Trong trường hợp các cấu hình trang web cho phép người dùng hiển thị thông tin tùy chọn công khai, việc nhập và hiển thị đó là tùy ý của người dùng và có thể thay đổi bất cứ lúc nào bởi người dùng.

Hiển thị Email

Trong một số trường hợp, người dùng có thể có cơ hội sử dụng trang web OSTG để gửi thư điện tử cho người dùng hoặc danh sách email khác. Trong những trường hợp như vậy, địa chỉ email hợp lệ và tên thật của người dùng sẽ được bao gồm trong các tin nhắn đó. Để ngăn chặn lạm dụng, người dùng không được chọn không tham gia hiển thị như vậy, nhưng có thể chọn không sử dụng trang web OSTG đó để truyền tải một email.

Truy cập

Trên một số Trang web OSTG nhất định, người dùng có thể xem dữ liệu của họ trên trang hồ sơ cá nhân của họ. Khi khả thi về mặt kỹ thuật, người dùng được phép cập nhật thông tin cá nhân của họ trực tiếp thông qua OSTG. Khi dịch vụ cập nhật đó không khả thi về mặt kỹ thuật, OSTG sẽ cố gắng hợp lý để hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin cá nhân của họ.

Bảo vệ

Để đảm bảo tính toàn vẹn của trang web, OSTG sử dụng các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với kiểm toán an ninh, sử dụng các công cụ mã hóa và phần mềm, và các biện pháp và thủ tục an ninh hợp lý khác.

Việc truy cập nội bộ vào thông tin cá nhân và không công khai của người dùng chỉ được hạn chế đối với các quản trị viên và cá nhân trên cơ sở cần phải biết.

Thực thi

Trong trường hợp OSTG nhận thức được rằng an ninh trang web bị tổn hại hoặc thông tin người dùng không công khai đã được tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công bảo mật bên ngoài, OSTG sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý mà nó cho là phù hợp, nhưng không giới hạn trong việc điều tra và báo cáo nội bộ, và thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, bất kể các điều khoản khác của Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Nếu OSTG biết rằng thông tin cá nhân của người sử dụng cung cấp cho OSTG đã được tiết lộ theo cách thức không phù hợp với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, OSTG sẽ cố gắng hợp lý để thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt và theo sự cho phép của luật về thông tin đã được tiết lộ, trong phạm vi mà OSTG biết thông tin này.

Không có bảo đảm cho các yếu tố vượt ra ngoài sự kiểm soát của OSTG

Mặc dù Bản Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư này thể hiện các tiêu chuẩn của OSTG về bảo trì dữ liệu cá nhân, nhưng nó không có khả năng đảm bảo rằng các tiêu chuẩn sẽ luôn được đáp ứng. Có thể có các yếu tố ngoài sự kiểm soát của OSTG (ví dụ: “kịch bản nhỏ”, “bánh quy giòn và những thứ không lành mạnh khác”) có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu. Do đó, OSTG từ chối bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện liên quan đến bảo trì hoặc không tiết lộ thông tin cá nhân.